Érdeklődés – milyen tevékenységeket végzek szívesen?

A pályaválasztás és pályatervezés szempontjából legfontosabb szempont az, hogy mire irányul az érdeklődésünk. Ezen belül tudhatjuk magunkról azt, hogy 1. milyen irányultságúak vagyunk, 2. milyen módon működik az érdeklődésünk és 3. milyen fajta pályákban szeretnénk érdekeltté válni. Most lássuk a részleteket.

Első lépésként átgondolhatjuk, hogy milyen irányultságúak vagyunk. 17 irány létezik: 1. szabadban végzett munka, 2. növényekkel, állatokkal foglalkozni, 3. emberek között dolgozni, 4. testi erőt igénylő feladatok, 5. formákkal, vonalakkal végzett munka, 6. kézi erővel, szerszámmal végzett munka, 7. technikai feladatokat ellátni, 8. irodában dolgozni, 9. embereken segíteni, 10. eladni, vásárolni, 11. tiszta környezetben dolgozni, 12. gépeket összeszerelni és javítani, 13. automata gépekkel dolgozni, 14. fémekkel dolgozni, 15. elektromos készülékekkel dolgozni, 16. építőiparban dolgozni, 17. laboratóriumban dolgozni. Ezek közül egyről vagy többről már első olvasatra is érzed, hogy megfelel az érdeklődésednek. Ha szeretnél biztos lenni a választásodban, akkor egy kérdőív kitöltésével és tanácsadóval történő átbeszélésével biztos választ kaphatsz. Van egy hasonló felosztás is, van akinek ez szimpatikusabb: 1. dolgokkal vagy számokkal végzett munka, 2. üzleti kapcsolat emberekkel, 3. előírt, szervezett, meghatározott sorrendet követő munka, 4. a társadalmi körülmények javítása érdekében végzett munka, 5. irányítás és szervezés, elismerés kivívása, 6. emberek tanulmányozása, vélemények közlése, 7. tudományos vagy műszaki munka, 8. Absztrakt és alkotó munka, 9. gépekkel végzett munka, eljárások és módszerek alkalmazása,10. dolgok megmunkálása, előállítása. Ha ezt a kérdőívet (is) kitöltöd, akkor kiderül például az is rólad, hogy inkább gyakorlatorientált vagy inkább elméletorientált vagy.

A második lépés az, hogy kiderüljön, milyen módon működik az érdeklődésünk. Ezt nevezzük munkaérdeklődésnek. Lehetsz irányító, újító, módszeres, tárgyias, szociális. Ezek közül az egyik szinte teljesen te vagy, egy másik pedig kiegészítője az előbbinek. Ehhez az önismereti kalandozáshoz tartozik talán a legizgalmasabb kérdőív.

A harmadik lépés, amikor konkrétan ki tudjuk választani, hogy milyen pályairány felé vezet utunk. A pályairányok a következők:

 1. művészeti – az érzelmek vagy gondolatok kreatív kifejezése iránti érdeklődést foglalja magában
 2. tudományos – a természet világának kutatása, és az ezzel kapcsolatos adatgyűjtés iránti érdeklődést jelenti, valamint az orvos- és humán tudományokat is
 3. természet iránti érdeklődés – növények és állatok fizikai gondozása, rendszerint szabadtéri környezetben
 4. védelem (tekintély) – olyan érdeklődési irány, ahol a tekintélyt az emberek és a tulajdon védelmében használják fel, ezen belül fontos, hogy érvényesíthető legyen a törvények, szabályok és normák megfelelő rendszere
 5. műszaki – a műszaki alapelvek gyakorlati alkalmazása, gépek, kéziszerszámok vagy más technikák (pl. számítógépek) segítségével
 6. ipari – konkrét és szervező tevékenységek iránti érdeklődés gyári környezetben
 7. adminisztráció-igazgatás – az adatokkal folyó munkák iránti érdeklődés, amely pontosságot is jelent, s ahol a munka rendszerint irodai környezetben zajlik
 8. kereskedelem-eladás – mások befolyásolhatósága iránti érdeklődés, az árusítás, illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő technikák révén
 9. szolgáltatás – érdeklődés mások igényei és azok kielégítése iránt, ahol a gondoskodás dominál
 10. szociális-humanitárius – érdeklődés az emberek megsegítése iránt, szellemi, lelki társadalmi vagy fizikai vonatkozásokban
 11. vezetés-jog – mások vezetése iránti érdeklődés szóbeli ráhatással vagy gazdasági kapcsolatteremtés révén
 12. fizikai teherbírás-sport – a fizikai teljesítmények iránti érdeklődés, amelyekhez kapcsolódó tevékenységekben sokszor a fizikai ügyességnek és erőnek van jelentős szerepe

Összefoglalva: aki tudja magáról tehát, hogy 1. milyen irányultságú vagyunk, 2. milyen módon működik az érdeklődése és 3. milyen fajta pályán szeretne érdekeltté válni, annak könnyedén meg tudjuk mondani, hogy milyen pályák illenek hozzá és miért. Alapvetés, hogy mindenki egy sor pályára alkalmas, és ezek közül érdemes kiválasztani azt amelyiket a legértékesebbnek tartunk és amivel a legkönnyebb elhelyezkedni már pályakezdőként is.