A pártfogói kapcsolat egy bizonyos időszakra szól pártfogolt és pártfogó között. Egyfajta mentori kapcsolat, amely néhány skandináv országban és az egyesült államokban kiforrott módszertannal és eszköztárral rendelkezik.

A kapcsolatot az mozgatja, hogy a pártfogolt birtokába akar jutni bizonyos szemléletnek, viselkedési mintáknak, jellemvonásoknak. A pártfogoltnak lehet egészen világos elképzelése arról, hogy mihez van szüksége segítségre, de lehet csupán egy érzése arra vonatkozóan, hogy a pártfogó segíthet neki előre lépni az életben. A pártfogó az a személy, aki a pártfogoltat ebben a helykeresési, fejlődési törekvésében tervezett, tudatos módon vezeti, segíti néhány héten vagy hónapon keresztül, amíg erre a pártfogolt igényt tart vagy amíg a pártfogó úgy nem ítéli meg, hogy a pártfogolt készen áll az eredményes életvezetésre.

A pártfogói program magában foglal fizikai, lelki, szellemi és szociális megerősítést, pályaorientációs tanácsadást, viselkedés helyreállítást és teljesítményfokozást. Bepillantást enged a mentális csúcsteljesítmény témakörébe.

A lehetőségről bővebb felvilágosítást tudok adni telefonon: +3620 404 25 64