Találd meg miben vagy tehetséges, mi érdekel?

Milyen pályát válasszon gyermekünk? Vajon mihez van kiemelkedő tehetsége, mi áll hozzá a legközelebb? Megtud-e majd élni belőle? Boldoggá tenné-e az a pálya hosszú távon? Amit javasolnánk neki, az vajon nem a mi beteljesületlen álmunk csupán, vagy tényleg neki való? – vívódunk életünkben legalább annyiszor e kérdések körül, ahány gyermekünk született, vagy ahány pályaválasztás előtt álló fiatal van a rokonságban, a baráti körben.

Amikor munkával, pályaválasztással kapcsolatban gondolkodunk, hamar előtérbe szokott kerülni a tehetség kérdése. Teljes joggal, hiszen mindenkire igaz, hogy tehetsége szerint haladva legjobbak az esélyei a sikeres élethez. A tehetség nagyon sokféle lehet és éppen ezért ritka az, amikor valamelyikünkről olyan pontosan meg lehet mondani, hogy mihez van tehetsége, hogy az a munkaerőpiac és a társadalom számára is könnyen és egyértelműen beazonosítható. Gyakorlatilag úgy tűnik, mintha akár mindenki másban lenne tehetséges. Ennek az oka, hogy a tehetség olyan, mint egy tünet. Persze egy kellemes tünet. Mint a szerelmes lány konyhai forgolódása. A tehetség nem más, mint az értelmi és érzelmi intelligencia szemmel látható megnyilvánulása, kézzel fogható testet öltése.

Mihez van tehetségem?

Az igazi kérdés az, hogyan lehetünk biztosak benne, hogy mihez van tehetségünk? Mi a módja annak, hogy egyértelműen tudatosíthassuk az intelligenciánk tartalmát? Mert ha ez sikerül, akkor megvan a tehetségünk is.

Akinek lehetősége van sokat időt tölteni olyan tevékenységekkel, amelyeket

  1. nagyon szívesen végez, más szóval érdeklődésébe talál, és
  2. ügyesen boldogul ezekben, mert a képességei ezt lehetővé teszik, továbbá
  3. hasznosnak, értékesnek, fontosnak érzi, mert a értékeit megvalósulni látja általuk és végül
  4. számára kellemes körülmények közt tevékenykedhet, mert munkamódjának feltételei teljesülnek,

akkor tempósan fog fejlődni az intelligenciája és hamar világossá fog válni, hogy mihez van tehetsége.

Ezekről a tulajdonságainkról tudni lehet, hogy akár tudatában vagyunk, akár nem, mindig ezek alapján mérlegeljük pályaválasztással és munkavállalással kapcsolatos döntéseinket. Ezek a vonásaink kicsit bővebben a következők: érdeklődési irányok és területek, képességcsoportok és kompetenciák, értékek, munkamód.

Az érdeklődésünk azt mutatja meg, hogy milyen típusú tevékenységeket végzünk szívesen. A képességek azt mutatják meg, hogy mihez van érzékünk, mik azok a tevékenységek, amelyeket sikerrel tudunk végezni. Az értékek azt jelzik, hogy mitől érezzük hasznosnak, fontosnak, értékesnek a munkát, amit végzünk. A munkamód pedig, hogy milyen körülmények között vagyunk hatékonyak.

A legfontosabbnak az érdeklődést érezzük, mert ehhez ragaszkodunk a legjobban. A személyiségvonásink mindegyikére igaz, hogy látszólag nagyon szubjektíven gondolkodunk ezekről, mégis életbevágóan fontos, hogy döntéseinkben, az lehelyezkedési és karrier lehetőségek mellett, nagyon komoly hangsúlyt kapjanak.